Aerobik

Aerobik, cvičenia aeróbneho charakteru zamerané na rozvoj telesnej kondície prostredníctvom všeobecnej vytrvalosti a silového tréningu má množstvo foriem a patrí medzi najprispôsobivejšie pohybové aktivity. S aerobikom sa na STU môžete stretnúť v rámci predmetu telesná kultúra v rôznych formách:

Katedra telesnej výchovy SvF STU vyučuje Aqu aerobik
Centrum jazykov a športu SjF STU  má v ponuke Body form, Body tone, Step power, Body-styling, P-class, Aerokick, High impact, Low impact
Katedra telesnej výchovy FEI STU  sa aerobik cvičí vo forme Low aerobiku, pri ktorom sa využívajú jednoduché krokové variácie a Body stylingu – silové cvičenia určené k formovaniu postavy. FEI STU zabezbečuje TV aj pre FIIT STU.
Na Odelení telesnej výchovy a športu FCHPT STU a na všetkých vyššie spomenutých fakultách sa študenti môžu na aerobik prihlásiť na zápise na predmet telesná kultúra v rámci aktuálnych rozvrhov hodín tej ktorej fakulty.  

Pre zamestnancov STU je ideálnym miestom pre tento druh aktívneho odpočinku Oddiel fitness VŠK FEI STU. Keď sú pre Vás telocvične FEI STU na Ilkovičovej ulici odruky, spýtajte sa na môžnosti využitia voľného času na vaše katedre resp. oddelení telesnej výchovy.

SK / EN