Basketbal

Basketbal, ako typický univerzitný šport, má na STU bohatú tradíciu. Najmä reprezentačné družstvá FEI a SvF STU to v posledných rokoch dokazujú na vrcholných univerzitných športových podujatiach organizovaných Slovenskou asociáciou univerzitného športu. Družstvá tvoria 12 - 18 poslucháčov z rôznych ročníkov a s rôznym študijným zameraním. Sú to reprezentačné družstvá fakúlt v basketbale. Družstvá sú zapojené do dlhodobej súťaže vo vysokoškolskej lige v Bratislave. 
Skladajú sa z hráčov, ktorí sa už pred príchodom na vysokú školu venovali basketbalu v organizovanej forme buď v rámci strednej školy, alebo v športových kluboch. V týchto výberových družstvách nastáva nepravidelná výmena hráčov. Tí, ktorí končia štúdium, samozrejme odchádzajú a družstvo sa dopĺňa hráčmi z nižších ročníkov.

Basketbal je neodmysliteľnou súčasťou aj výučby na všetkých fakultách STU, ktoré majú vlastnú katedru, resp. oddelenie TV. Na jednotlivých fakultách sa študenti môžu na basketbal prihlásiť na zápise na predmet telesná kultúra v rámci aktuálnych rozvrhov hodín.

Výkonnostnému basketbalu sa zástupcovia STU venujú aj mimo akademickej pôdy. Basketbalový oddiel VŠK FEI STU sa už druhú sezónu pohybuje na popredných miestach 2. basketbalovej lige SR.

SK / EN